Home Programmaboekje Reportages Uitslagen
Duif melden Vroegste meldingen

 
Nieuws
 

 


 

 
Melden op onze website

In de afgelopen weken is gebleken dat niet alle deelnemers hun duiven melden op onze meldingspagina. Dat is jammer want dit geeft een zeer vertekend beeld van het vluchtverloop in het algemeen en de prestaties van de liefhebbers en duiven die wel melden c.q. gemeld worden in het bijzonder. Wij vragen daarom als bestuur opnieuw aandacht voor het tijdig (binnen 30 min) melden van de duiven. Mocht dit om één of ander reden niet lukken meldt dit dan bij ons, zodat we dit probleem kunnen oplossen. Dat kan overigens ook als er op een verkeerde tijd of met een verkeerd ringnummer wordt gemeld.
Binnen het bestuur hebben we afgesproken dat we de liefhebbers die op St. Vincent niet hebben gemeld zullen aanspreken op hun gedrag en zullen aansporen om gewoon weer conform afspraak te melden. Dit geldt zonder uitzondering voor iedere deelnemer. Als er een afspraak bestaat dat de duiven door het NIC worden gemeld is dat uiteraard prima, maar dan is de liefhebber zelf verantwoordelijk om hier op toe te zien. Verder betekent dit ook dat niet alleen de eerste duif wordt gemeld, maar dat alle duiven gemeld worden tot het concours is afgelopen. Op St. Vincent was er geen excuus om niet te melden. De omstandigheden waren immers niet van dien aard dat door het snelle verloop er geen tijd was om te melden.
Wij zullen dit als bestuur in de resterende vluchten blijven volgen en we vertrouwen er op dat een ieder zich weer aan deze afspraak houdt en we niet hoeven te sanctioneren.
 
Namens het bestuur,
Eddy Fleming
 
 

 
Terug