Home Programmaboekje Reportages Uitslagen
Duif melden Vroegste meldingen

 
Nieuws
 

 


 

 
Verwerking ingediende reclames

Na het verschijnen van de uitslag van Perpignan zijn bij ons twee reclames binnengekomen die niet (alleen) via de rekenaar zijn afgewikkeld, maar waarover ook nadere afstemming binnen het bestuur heeft plaatsgevonden. Dit heeft te maken met de bijzondere aard van de reclames. Wij hechten er waarde aan om hierover transparant te zijn en een korte toelichting op deze reclames via onze site te geven.

Reclame 1: Verwerking poulebrief Comb. Verweij - de Haan

Na het opmaken, drukken en verzenden van de uitslag bleek dat de Comb. Verweij-de Haan niet was opgenomen in de uitslag. De oorzaak was het niet insturen van de poulebrief door de concoursleider van het NIC aan het rekencentrum. Bij navraag bleek dat dit formulier wel was ingevuld maar tijdens de administratieve handelingen in het NIC tussen een stapel doordrukken van de ZLU poulebrieven terecht was gekomen. Omdat na een gesprek met de concoursleider bleek dat dit daadwerkelijk het geval was geweest en de Comb. Verweij – de Haan geen blaam trof, hebben we de reclame geaccepteerd en een nieuwe uitslag gemaakt. Deze is in digitale vorm op onze site te vinden. In dit geval hebben we uiterste zorgvuldigheid betracht, omdat de reclame grote gevolgen heeft voor de diverse kampioenschappen waaronder het Keizer generaal kampioenschap. Voor Albert Poulisse was dit wellicht pijnlijk omdat hij in dit kampioenschap, na verwerking van de reclame, op de 2e plek is geëindigd achter de Comb. Verweij – de Haan. Albert is door ons persoonlijk over deze wijziging op de hoogte gebracht.

Reclame 2: Erwin van Wijk Kampioensstanden i.v.m. vogelgriep.

Erwin van Wijk heeft bij ons een reclame ingediend vanwege het feit dat de liefhebbers uit het gebied tussen Woerden en Utrecht aan een deel van de vluchten niet konden deelnemen vanwege vogelgriep. Hij vraagt zich af of het, om die reden, nog wel mogelijk is een eerlijke competitie te organiseren. Zeker gezien het feit dat dit een fenomeen is met een terugkerend karakter.

Wij zijn als bestuur van mening dat dit fenomeen inderdaad invloed kan hebben c.q. heeft op de kampioensstanden. Echter zien we het toepassen van één (of zelfs meerdere) streepvluchten niet als oplossing voor dit probleem. Zeker gezien het feit dat in uitzonderlijke gevallen de vogelgriep voor langdurige uitsluiting (tot mogelijk een compleet vluchtseizoen) van een regio kan leiden. Wij hanteren als bestuur de regels van het NPO vluchtreglement (voor zover van toepassing) en dit reglement voorziet niet in mogelijkheden of de verplichting om in dit soort situaties tot een alternatieve berekening van de kampioensstanden te komen.

Wij vinden het als bestuur niet gepast om nu en dus achteraf, pas na de laatste vlucht en zonder tussentijdse afspraken of communicatie, alsnog één of meerdere streepvluchten in te lassen. Zo’n maatregel zou evenmin tot een eerlijke stand leiden. Uiteraard betreuren we de situatie voor de getroffen liefhebbers. We hopen dat we hiervan in volgende jaren verschoond blijven.

Voor volgend seizoen zullen we ons op voorhand beraden, waarbij blijft gelden dat het NPO vluchtreglement leidend blijft.

De reclame is dus verworpen; Erwin van Wijk is telefonisch van ons besluit op de hoogte gesteld.

Bestuur Fondunie 2000


---- suggesties zijn welkom -----

 

 
Terug